ความสำคัญของโครงการ

    

     พื้นที่เศรษฐกิจชายแดนจังหวัดสงขลาเป็นประตูการค้าที่สำคัญที่เชื่อมโยงระหว่างประเทศไทยกับสหพันธรัฐมาเลเซีย ซึ่งมีอัตราการขยายตัวของการส่งออกและการนำเข้าสินค้าในปริมาณที่สูง ทั้งด้านปริมาณและมูลค่าของประเทศไทย โดยมีด่านถาวรชายแดนที่สำคัญ คือ ด่านปาดังเบซาร์ ด่านสะเดา ดั้งนั้น ทางรัฐบาลทั้ง 2 ประเทศจึงให้ความสำคัญกับการเปิดด่านถาวรแห่งใหม่ในจังหวัดสงขลา และได้มีการจัดทำยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศไทย-มาเลเซีย (JDS) โดยการเปิดด่านถาวรบริเวณบ้านประกอบ-ดุเรียน บุรง (Durian Burong) ให้เป็นช่องทางการค้าและพื้นที่เศรษฐกิจชายแดนแห่งใหม่ในอนาคต

     ชุมชนชายแดนบ้านประกอบตั้งอยู่ในอำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ห่างจากที่ตั้งของอำเภอนาทวีประมาณ 30 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับสหพันธรัฐมาเลเซีย ปัจจุบันมีการพัฒนาและการก่อสร้างมากมาย เช่น ด่านศุลกากร สถานที่ราชการ เส้นทางคมนาคมขนส่ง ระบบสาธารณูปโภค ทั้งในฝั่งประเทศไทยและสหพันธรัฐมาเลเซีย เพื่อเชื่อมโยงการค้า อุตสาหกรรม และการคมนาคมขนส่งระหว่างประเทศ ดังนั้น เพื่อเป็นการกำหนดรูปแบบแนวทางการควบคุมและการพัฒนาของพื้นที่แล้ว ยังมีความจำเป็นที่จะต้องวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนบ้านประกอบ เพื่อให้มีรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างเหมาะสม

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ท่าเห็นด้วยหรือไม่โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนบ้านประกอบ
 

ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 19 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สถิติการเข้าชม

048486
วันนี้วันนี้8
เมื่อวานเมื่อวาน41
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้49
เดือนนี้เดือนนี้691
รวมรวม48486