พื้นที่โครงการ

 

     เขตผังเมืองรวมชุมชนบ้านประกอบ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ครอบคลุม 2 ตำบล คือ ตำบลประกอบและตำบลทับช้าง มีพื้นที่รวมทั้งสิ้นประมาณ 194 ตารางกิโลเมตร (คำนวณโดยระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์) โดยอยู่ในตำบลประกอบประมาณ 94.1 ตารางกิโลเมตร มีเขตการปกครองรวม 7 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 1 บ้านประกอบตก หมู่ที่ 2 บ้านโครง หมู่ที่ 3 บ้านประกอบออก หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งเปรียง หมู่ที่ 5 บ้านวัด หมู่ที่ 6 บ้านใหม่ หมู่ที่ 7 บ้านเกาะไม้ใหญ่ และอยู่ในตำบลทับช้างประมาณ 99.9 ตารางกิโลเมตร เขตตำบลทับช้าง อำเภอนาทวี  จังหวัดสงขลา มีเขตการปกครองรวม 10 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 1 บ้านทับช้าง หมู่ที่ 2 บ้านเกาะงุน-กะทิงตาย หมู่ที่ 3 บ้านโคกจง-คลองปราง หมู่ที่ 4 บ้านไร่-หัวควน-หน้าวัด หมู่ที่ 5 บ้านใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านคอก-วังไทร หมู่ที่ 7 บ้านโคกเอาะ หมู่ที่ 8 บ้านลุ่ม หมู่ที่ 9 บ้านช่อนทอง หมู่ที่ 10 บ้านเกาะจง

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ท่าเห็นด้วยหรือไม่โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนบ้านประกอบ
 

ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 9 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สถิติการเข้าชม

048486
วันนี้วันนี้8
เมื่อวานเมื่อวาน41
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้49
เดือนนี้เดือนนี้691
รวมรวม48486