ลักษณะภูมิประเทศ


     ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปของจังหวัดสงขลา พื้นที่ทางทิศเหนือเป็นคาบสมุทรแคบและยาวยื่นลงมาทางใต้ เรียกว่า คาบสมุทรสทิงพระ ส่วนใหญ่พื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม พื้นที่ทางทิศตะวันออกเป็นที่ราบริมทะเล พื้นที่ทางทิศใต้และทิศตะวันตกเป็นภูเขาและที่ราบสูง มีเทือกเขานครศรีธรรมราช (เทือกเขาบรรทัด) กั้นเขตแดนระหว่างจังหวัดสงขลากับจังหวัดสตูล และเทือกเขาสันกาลาคีรี กั้นพรมแดนระหว่างประเทศไทยกับสหพันธรัฐมาเลเซีย ซึ่งถือเป็นแหล่งกำเนิดต้นน้ำลำธารที่สำคัญ
     อำเภอนาทวีจะมีลักษณะภูมิประเทศเป็นพื้นที่สูงชันและที่ราบเชิงเขาประกอบด้วย ป่าไม้ สวนยางพารา และพื้นที่เกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ โดยตำบลที่เป็นพื้นที่ลาดชันและภูเขาจะอยู่ในตำบลคลองทราย ตำบลนาทวี ตำบลคลองกวาง ตำบลสะท้อน ตำบลทับช้างและตำบลประกอบ มีระดับความสูง 100-790 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง ส่วนตำบลที่มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบเชิงเขาและที่ราบลุ่มจะอยู่ในตำบลฉาง ตำบลนาหมอศรี ตำบลท่าประดู่และตำบลปลักหนู ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่สวนยางพาราและพื้นที่เกษตรกรรมมีระดับความสูง 10-200 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ท่าเห็นด้วยหรือไม่โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนบ้านประกอบ
 

ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 8 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สถิติการเข้าชม

048486
วันนี้วันนี้8
เมื่อวานเมื่อวาน41
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้49
เดือนนี้เดือนนี้691
รวมรวม48486