การตั้งถิ่นฐาน


ตำบลประกอบและตำบลทับช้าง มีชุมชนทั้งหมด 17 หมู่บ้าน ดังนี้
  ตำบลประกอบจำนวนหมู่บ้าน 7 หมู่บ้าน
  หมู่ที่ 1  บ้านประกอบตก
  หมู่ที่ 2  บ้านโครง
  หมู่ที่ 3  บ้านประกอบออก
  หมู่ที่ 4  บ้านทุ่งเปรียง
  หมู่ที่ 5  บ้านวัด
  หมู่ที่ 6  บ้านใหม่
  หมู่ที่ 7  บ้านเกาะไม้ใหญ่

  ตำบลทับช้างจำนวนหมู่บ้าน 10 หมู่บ้าน
  หมู่ที่ 1  บ้านทับช้าง 
  หมู่ที่ 2  บ้านเกาะงุน-กะทิงตาย
  หมู่ที่ 3  บ้านโคกจง-คลองปราง
  หมู่ที่ 4  บ้านไร่-หัวควน-หน้าวัด
  หมู่ที่ 5  บ้านใหญ่
  หมู่ที่ 6  บ้านคอก-วังไทร
  หมู่ที่ 7  บ้านโคกเอาะ
  หมู่ที่ 8  บ้านลุ่ม
  หมู่ที่ 9  บ้านช่อนทอง
  หมู่ที่ 10 บ้านเกาะจง

     ชุมชนที่อยู่ในเขตผังเมืองรวมชุมชนบ้านประกอบส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำให้การตั้งถิ่นฐานของชุมชนยังคงเกาะกลุ่มในลักษณะที่เป็นแบบชุมชนชนบทและเกษตรกรรม มีการกระจุกตัวของชุมชนอยู่บริเวณที่ราบตอนกลางของพื้นที่ในหมู่ 1 (บ้านประกอบตก) หมู่ 3 (บ้านประกอบออก) หมู่ 4 (บ้านทุ่งเปรียง) หมู่ 5 (บ้านวัด) หมู่ 6 (บ้านใหม่) และหมู่ 7 (บ้านเกาะไม้ใหญ่) ซึ่งถือว่าเป็นศูนย์ชุมชนบ้านประกอบ ในตำบลประกอบ และบริเวณหมู่ 4 (บ้านหัวควน) และหมู่ 8 (บ้านลุ่ม) ถือว่าเป็นศูนย์ชุมชนบ้านทับช้าง ในตำบลทับช้าง อำเภอนาทวี ซึ่งชุมชนส่วนใหญ่เกาะกลุ่มตามแนวเส้นทางคมนาคมสายหลักและริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4113 โดยแนวโน้มในการขยายตัวของชุมชนในอนาคตถ้ายังไม่มีการเปิดด่านถาวรจะมีการขยายตัวของชุมชนแบบปกติที่อยู่ในพื้นที่เกษตรกรรม แต่ถ้ามีการเปิดด่านถาวรการขยายตัวของชุมชนในอัตราที่สูงและมีรูปแบบของการตั้งถิ่นฐานที่เปลี่ยนแปลงตามการพัฒนาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ท่าเห็นด้วยหรือไม่โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนบ้านประกอบ
 

ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 4 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สถิติการเข้าชม

048486
วันนี้วันนี้8
เมื่อวานเมื่อวาน41
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้49
เดือนนี้เดือนนี้691
รวมรวม48486