การใช้ประโยชน์ที่ดิน


     ในการสำรวจภาคสนามการใช้ประโยชน์ที่ดินปัจจุบัน (พ.ศ.2552)ในเขตผังเมืองรวมชุมชนบ้านประกอบ จำแนกประเภทออกเป็น 10 ประเภท ได้แก่

 • การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัย
 • การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทพาณิชยกรรม
 • การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า
 • การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา
 • การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา
 • การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทสถาบันราชการ
 • การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทเกษตรกรรม
 • การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทป่าไม้
 • การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทแหล่งน้ำ
 • การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอื่นๆ

    โดยการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตผังเมืองรวมส่วนใหญ่เป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทเกษตรกรรม รองลงมา คือ การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทป่าไม้ และการ

 •  การใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตผังเมืองรวมชุมชนบ้านประกอบ

 

ที่มา : การสำรวจพื้นที่ของบริษัทที่ปรึกษา, 2552.

 

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ท่าเห็นด้วยหรือไม่โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนบ้านประกอบ
 

ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 12 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สถิติการเข้าชม

048486
วันนี้วันนี้8
เมื่อวานเมื่อวาน41
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้49
เดือนนี้เดือนนี้691
รวมรวม48486