เศรษฐกิจ

 

1) เกษตรกรรม
  ในเขตผังเมืองรวมครัวเรือนที่ประกอบอาชีพทางการเกษตรมากถึงร้อยละ 90 ของครัวเรือนทั้งหมด โดยส่วนใหญ่ทำสวนยางพาราซึ่งมีเนื้อที่ปลูกประมาณ 30,310 ไร่ ส่วนที่เหลือทำการเพาะปลูกไม้ผล อาทิ ลองกอง ทุเรียน เป็นต้น
  นอกจากการเพาะปลูกแล้ว เกษตรกรเกือบทุกครัวเรือนยังทำการเลี้ยงสัตว์ อาทิ ไก่ แพะ และวัว เป็นต้

2) อุตสาหกรรม
  ในเขตผังเมืองรวมมีอุตสาหกรรมน้อยมาก และไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในพื้นที่ ส่วนอุตสาหกรรมที่มีอยู่ก็เป็นเพียงอุตสาหกรรมขนาดย่อยและอุตสาหกรรมในครัวเรือนเท่านั้น เช่น อุตสาหกรรมแปรรูปน้ำยางพาราที่มีอยู่ 3 แห่ง และอุตสาหกรรมผลิตเฟอร์นิเจอร์จากไม้ยางพาราแปรรูป 1 แห่ง

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ท่าเห็นด้วยหรือไม่โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนบ้านประกอบ
 

ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 2 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สถิติการเข้าชม

048486
วันนี้วันนี้8
เมื่อวานเมื่อวาน41
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้49
เดือนนี้เดือนนี้691
รวมรวม48486