ระบบคมนาคมขนส่ง

 

ทางรถยนต์ จากกรุงเทพมหานครโดยใช้เส้นทาง ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 เข้าสู่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และจากอำเภอหาดใหญ่ไป อำเภอนาทวี โดยใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 42  ซึ่งแยกจาก ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 ที่บ้านคลองแงะ เข้าสู่อำเภอนาทวี รวมระยะทาง 50 กิโลเมตร ( หรือใช้ ทางหลวงแผ่นดิน 43 จาก อำเภอหาดใหญ่ไปอำเภอจะนะ ระยะทาง 35 กิโลเมตร แล้วเข้า ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 408 จากอำเภอจะนะเข้าอำเภอนาทวี ระยะทาง 22 กิโลเมตร) จากนั้นเข้าสู่ชุมชนบ้านประกอบโดย ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4113 ระยะทาง 30 กิโลเมตร

ทางรถไฟ จากกรุงเทพมหานคร โดยใช้เส้นทางรถไฟสายใต้ ที่สถานีรถไฟหัวลำโพง หรือที่สถานีรถไฟธนบุรี ผ่านเข้าสู่อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา แล้วต่อรถยนต์เข้าสู่ อำเภอนาทวี โดยทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 408 ระยะทาง 22 กิโลเมตร แล้วเข้าสู่ชุมชนบ้านประกอบโดย ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4113 ระยะทางอีก 30 กิโลเมตร

ทางน้ำ มีเฉพาะการขนส่งสินค้าจากท่าเรือคลองเตยไป-กลับยังท่าเรือน้ำลึกสงขลา ไม่มีการขนส่งผู้โดยสารทางเรือจากกรุงเทพมหานครไปยังชุมชนบ้านประกอบ 
 

ทางอากาศ จากท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมืองและท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ไปยังสนามบินหาดใหญ่ แล้วต่อรถยนต์เข้าสู่ อำเภอนาทวี โดยใช้ ทางหลวงแผ่นดิน4 แยกเข้า ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 42 แล้วเข้าชุมชนบ้านประกอบโดย ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4113 รวมระยะทางทั้งสิ้น ประมาณ 80 กิโลเมตร

การเชื่อมโยงระบบคมนาคมและขนส่ง

     ชุมชนบ้านประกอบเป็นชุมชนที่มีความแตกต่างจากชุมชนชายแดนสะเดา และชุมชนชายแดนปาดังเบซาร์ ที่อยู่ใกล้เคียง เนื่องจากยังไม่เปิดด่านศุลกากรจึงยังไม่มีย่านชุมชนที่หนาแน่น ปริมาณการจราจรและยานพาหนะเข้า-ออก ในชุมชนจึงน้อยมาก มีลักษณะโครงข่ายถนนที่รูปแบบไม่ค่อยชัดเจน โดยมีถนนสายหลักเพียงสายเดียว และมีถนนย่อยอื่นประกอบเป็นร่างแห ในปัจจุบันการติดต่อระหว่างชุมชนบ้านประกอบกับชุมชนอื่น มีระบบโครงข่ายถนน
 

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ท่าเห็นด้วยหรือไม่โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนบ้านประกอบ
 

ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 11 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สถิติการเข้าชม

048486
วันนี้วันนี้8
เมื่อวานเมื่อวาน41
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้49
เดือนนี้เดือนนี้691
รวมรวม48486