ติดต่อได้ที่

 

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา

  • ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา  ถนนมหาดไทย  อำเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา  30000
  • โทร. 0-4423-0718 , 0-4424-8356 โทรสาร  0-4424-8356

 

บริษัท พิสุทธิ์ เทคโนโลยี จำกัด

  • เลขที่ 25/13 ซอยลาดพร้าว 35  ถนนลาดพร้าว แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
  • โทร. 02-512-3141 , 02-512-3142  โทรสาร  02-938-9117
 

Polls

ท่านเห็นด้วยกับโครงการประเมินผลและปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองนครราชสีมาหรือไม่
 

Who's Online

เรามี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์